Institutionerna vid Stockholms universitet erbjuds av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) möjlighet att boka en universitetspedagogisk utvecklare för sina anställda. Institutionen kan ta del av max tio timmar av de pedagogiska utvecklarnas tid och det är först till kvarn som gäller.

En universitetspedagogisk utvecklare kan bidra med

  • Individuella konsultationer med lärare som vill ha återkoppling/ bolla idéer om utveckling av sin undervisning.
  • Gruppkonsultationer, där ett lärarlag presenterar och diskuterar en eller fler specifika högskolepedagogiska frågor.
  • Workshopar på ett särskilt tema. Se CeUL:s workshoputbud.

Ta hjälp av våra experter

Lotta Jons och Jonas Collin är exempel på två pedagogiska utvecklare som ni kan boka till institutionen.

Lotta Jons. Foto: Karin Larsson

Lotta Jons är universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Lotta har arbetat med universitetspedagogisk utveckling brett, med allt från kritiska vänner till kursdesign och olika undervisningsformer. Hon är specialiserad på området relationskompetens.

Jonas Collin. Foto: Karin Larsson

Jonas Collin är mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Jonas arbetar med digital kompetens och särskilt med fokus på att stödja studenters lärande genom digital media.

Är du och din institution intresserad av att ta del av erbjudandet?

Förankra det hos institutionens pedagogiska kontaktperson och mejla in en förfrågan till: ceul@su.se

Vem är pedagogisk kontaktperson vid din institution?