Projektet ”Examinationslyftet” ska hjälpa institutioner och lärare att börja använda digitala examinationer med hjälp av nya digitala examinationsverktyget Inspera och/eller lärplattformen Athena, men också att utveckla nya former för examinationer.

Två tjejer sitter framför dator och arbetar. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphoto

Det finns utmaningar förknippade med att genomföra examinationer digitalt, framförallt om man tänker sig att "överföra" sin gamla examinationsform till en digital miljö. Det är inte heller ovanligt att examinationer ser ut som de gör av tradition, snarare än att examinera de förväntade studieresultatens kunskaper. Tyvärr har också antalet disciplinärenden ökat. När man utformar examinationer är det viktigt att vara medveten om hur man genom design undviker plagiat och fusk. Nya Inspera skiljer sig på fler sätt från tidigare examinationsverktyget Exia, ett par större skillnader är att det finns fler möjligheter att variera sin examination genom många fler uppgiftstyper och möjlighet att integrera olika typer av medier. Dessutom finns en koppling till Urkund som inte funnits i Exia. Det är bakgrunden till att projektet vill ta vara på nya examinationsmöjligheter med den digitala miljön som inte har funnits tidigare.

Eva Edman Ståhlbrandt forskar om didaktik vid Stockholms universitet. Hon ska nu tillsammans med en grupp universitetslärare och IKT-pedagoger (informations- och kommunikationsteknik) arbeta med att ta fram en digital självstudiekurs om Inspera, samt en rad olika workshoppar som kommer att ha en praktisk inriktning men som också ska utveckla tankar och traditioner kring examination i högre utbildning. Teamet kallas rätt och slätt ”Det digitala examinationsteamet” (DET).

— Vi tror att vår största utmaning är att lyckas utmana invanda traditioner och tankesätt så att det leder till utveckling av examinationer i högre utbildning. Det är otroligt stimulerande att arbeta i en grupp med så bred kompetens och det kommer att bli oerhört spännande att möta institutioners olika traditioner, tankesätt och behov kring examination, säger Eva Edman Stålbrandt.

Hon berättar att projektets mål handlar om att universitetets institutioner kontinuerligt ska använda och arbeta med att utveckla examinationsformer och att studenter får träna på de examinationsformer som används i just deras utbildning. Men också att utbildningar på alla nivåer ska få hjälp att praktisera tanken om ”examinationsprogram”, vilket skulle innebära att studenter under sin utbildning får pröva kombinationer av examinationsformer där olika slags kompetenser fokuseras.

— Vi samarbetar även nationellt med andra lärosäten som använder Inspera och kommer att ta internationella kontakter för att ta del av deras erfarenheter. Vi kommer också att informera om projektet löpande under året.

Projektet pågår under hela året 2022 och redan nu är universitetets IT-avdelning i full gång med den tekniska implementeringen av Inspera. Igång är också en pilotverksamhet med utvalda institutioner.

Med i det digitala examinationsteamet är

 

Läs mer om examination och Inspera

Examinera dina studenter  webbresurs för universitetslärare

Om examinationsverktyget Inspera