Samarbeten och högskolepedagogiska utvecklingsprojekt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Samverkan
  5. Samarbeten och högskolepedagogiska utvecklingsprojekt
Studenter vid dator. Foto: Mostphotos

”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination

Institutioner och lärare som vill examinera studenter med universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera ska få hjälp att komma igång med verktyget men också att tänka nytt kring examinationsformer.

SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning

Nytt högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.

Kontakt

Vill du veta mer om CeUL:s samverkan och möjligheterna att samverka med oss? Välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se

Karin Christoffersson Tfn 16 4093
Annika Forslund Tfn 16 2278

CeUL samverkar på flera nivåer

Centrum för universitetslärarutbildning samverkar på tre olika nivåer: lokalt, nationellt och internationellt.