Den pågående utlysningen av omgång 6 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning utökas nu till att även välkomna ansökningar om öppen nätbaserad utbildning, det vill säga skapande och tillgängliggörande av öppna online-kurser som inte ger högskolepoäng och inte ersätts genom de vanliga ersättningsmodellerna.

Bakgrunden till kompletteringen är att regeringen har avsatt medel till universitetet som avser åtgärder för att möjliggöra ett ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning, exempelvis genom att ordinarie distanskurser tillgängliggörs som öppen nätbaserad utbildning.

Läs mer om rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning och hur du ansöker

Läs mer om regeringens satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Kontakt

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning: Anna-Karin Björling, Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se