Cecilia Lundholm. Foto: Niklas Björling
Cecilia Lundholm. Foto: Niklas Björling

Välkommen

Till lunchseminarium med professor Cecilia Lundholm, Institutionen för ämnesdidaktik, SU. Lundholm håller en presentation och därefter får vi möjlighet till en mer informell, dialog. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Tid: 10 maj 2023, kl kl 12.10-12.50

Plats/hitta till: Sal P216 i Arrheniushusen, hus P, Svante Arrhenius väg 20 A.

Vem är evenemanget för?

Evenemanget vänder sig till dig som undervisar vid SU.

Program

Föreläsning: Begreppsbildning och undervisning

kl 12.10-12.40

Undervisning och lärande är centralt i ämnesdidaktik och presentationen tar upp forskning om lärande som begreppsbildning och begreppsförändring, med särskilt fokus samhällsvetenskapliga ämnen, och undervisning. Vidare berörs forskning om relationen mellan kunskap, miljövänliga handlingar och emotioner så som hopp.

Rekommenderad läsning:  
Lundholm, C. (2018). Conceptual change and the complexity of learning. In T. Amin & O. Levrini (Eds.). Converging Perspectives on Conceptual Change. Mapping an Emerging Paradigm in the Learning Sciences. (pp. 34-42). London: Routledge

Om du vill läsa kapitlet vänligen kontakta Cecilia via E-post: cecilia.lundholm@su.se
 

Om Cecilia Lundholm

Cecilia Lundholm är professor i pedagogik med inriktning undervisning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen vid Institutionen för ämnesdidaktik. Lundholms forskning i ämnesdidaktik rör begreppsbildning och lärande i samhällsvetenskapliga ämnen med intresse för begrepp och kunskap som berör samhällets utmaningar så som klimatförändringar, skatter, handel och migration. Vidare bedriver Lundholm forskning som utvecklar teori om samband mellan kunskap och handling. I ett pågående forskningsprojekt utvecklas samhällskunskapsundervisning med fokus på klimatförändringar och lösningar – ekonomi, politik och lagstiftning – och olika slags styrmedel. Samband mellan kunskap och så kallade indirekta klimatvänliga handlingar och känsla av hopp undersöks.

husera@su samtal arrangeras i samarbete mellan:

Centrum för universitetslärarutbildning

Institutionen för ämnesdidaktik

Anmälan

För vår planering evenemanget ber vi dig att boka plats på evenemanget via länken nedan. 

Boka plats på lunchseminariet om begreppbildning och undervisning

 

Om husera@su

husera@su är en seminarieserie med fokus på undervisning och lärande inom humanistiska, samhällsvetenskapliga och estetiska ämnestraditioner i högre utbildning. Läs mer