Högskolepedagogisk temadag - pedagogiska ambassadörer redovisar sina projekt
Pedagogiska ambassadörer. Foto: Clara Fagerlind

Centrum för universitetslärarutbildning bjuder in till högskolepedagogisk temadag för alla medarbetare vid Stockholms universitet och kollegor vid andra universitet och högskolor som är nyfikna på utveckling av undervisning i kollegial samverkan. Arrangemanget är kostnadsfritt. 

Dagens tema handlar om arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt. De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man gjort. Det finns gott om utrymme att ställa frågor till de pedagogiska ambassadörerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Vi bjuder på väldoftande kaffe och en riktigt god kaka för dig som deltar på plats.

Tid

Onsdag 8 december 2021 :  kl 13—15.30

Plats/hitta till

Du har möjlighet att delta på plats i Albano Hus 4, Hörsal 6 (plan 3, zon L)

eller

online via Zoom. Länken  hittar du  här

 

 

På programmet

  • Hur kan vi bidra till våra studenters studieframgång? Erfarenheter från ett pedagogiskt ambassadörsprojekt vid en språkinstitution.  Hugues Engel, Romanska och klassiska institutionen
  • Det bästa av två världar? Hur kan enskild handledning och grupphandledning kombineras för studenter som skriver sina examensarbeten i socialt arbete? Joakim Isaksson, Institutionen för socialt arbete
  • Digital examination i språkfärdighet: utmaningar och möjligheter. Annika Johansson, Institutionen för slaviska, baltiska, finska, nederländska och tyska
  • Online flipped-classroom for a large audience: establishing a proper design of breakout rooms use. Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen
  • Kan digitala verktyg öka studenters lärande eller förbättra pedagogiken? Christine Storr, Juridiska institutionen

Se hela programmet med tider och innehåll

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Mer om projektet pedagogiska ambassadörer

Anmälan

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla medarbetare vid Stockholms universitet samt kollegor från andra universitet och högskolor.

Anmälan till Högskolepedagogisk temadag om pedagogiska ambassadörsprojekt 2021