Student i bibliotek. Foto: Mostphotos

OBS! Evenemanget hålls på engelska.

Välkommen!

─ till högskolepedagogisk temadag om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning

Tid: Tisdag 25 april kl 2023, kl 13─16
Plats: Campus Albano, Hus 4, plan 2, Hörsal 7 (Flexsalen)

Forskarutbildningens kvalitet har en stor inverkan på doktoranders lärande och utveckling till forskare. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har mellan åren 2017 och 2022 utvärderat drygt 150 forskarutbildningar. Här får du ta del av erfarenheter av att ha genomgått UKÄ:s kvalitetsgranskning, och med avstamp i högskolepedagogik diskuterar vi hur forskarutbildning kan utvecklas.

Vad kännetecknar en forskarutbildning av hög kvalitet? Hur kan vi arbeta för att förbättra forskarutbildningen? Vad kan vi lära oss av UKÄ:s kvalitetsgranskningar av forskarutbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv?

Vem vänder sig temadagen till?

Du är studierektor och/eller ämnesansvarig för forskarutbildning, forskarhandledare och/eller prefekt vid Stockholms universitet.

Program

13─13.30 Introduktion. Pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning. Maria Weurlander, Institutionen för pedagogik och didaktik

13.30─15.45

(inklusive fikapaus)

Panelsamtal. Erfarenheter av kvalitetsgranskning av forskarutbildning

Panelmedlemmar:

Helle Skånes, lektor, Inst. för naturgeografi, studierektor för forskarutbildning i naturgeografi

Jesper Sollerman, professor, Inst. för astronomi, ställföreträdande prefekt, tidigare studierektor för forskarutbildningen i astronomi

Anna-Lena Kempe, docent och lektor, Inst. för pedagogik och didaktik, tidigare studierektor för forskarutbildningen i pedagogik

Carin Franzén, professor, Inst. för kultur och estetik, del av den innevarande granskningsomgången av utbildningar på bland annat forskarnivå vid SU, inom ramen för SU:s interna kvalitetsgranskningssystem.

Moderator:

Maria Olson, professor, Inst. för ämnesdidaktik

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

Anmälan

Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan till högskolepedagogisk temadag om pedagogiska perspektiv på kvalitet i forskarutbildning