Vilka orsaker och faktorer påverkar doktoranders välmående? Hur skapar vi en god miljö där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas? Högskolepedagogisk temadag med gott om exempel och strategier för att uppnå just en hållbar forskarhandledning.

Välkommen!

─ till högskolepedagogisk temadag om hållbar forskarhandledning

Tid: Torsdag 5 november 2020 kl 1316.35

Plats: Online med Zoom

Många doktorander trivs och mår bra under sin doktorandutbildning och är i huvudsak nöjda med sin utbildning. Dessvärre finns det också de som mår dåligt. Det finns flera olika orsaker till detta, men den miljö som doktoranderna möter vid sin institution är en viktig faktor och där kan prefekter, studierektorer och handledare bidra.

Denna kompetensutvecklingsdag handlar om att bli medveten om existerande kunskap om orsaker och faktorer som påverkar doktoranders välmående, och att dela exempel och strategier för att skapa en så god miljö som möjligt där doktorander har möjlighet att växa och utvecklas. Temadagen är ett led i universitetets insatser för jämställdhetsintegrering med särskilt fokus på att minska doktoranders sjukskrivningstal.

Vem vänder sig temadagen till?

Evenemanget vänder sig till dig som är prefekt, studierektor och/eller handledare vid Stockholms universitet.

Program

*Dagens föreläsningar kommer att spelas in och senare erbjudas inom Athena. Dock kommer inte interaktiva moment att spelas in.

13─13.35

*Introduktion. Vad vet vi om doktorander och doktoranders villkor?

Klara Bolander Laksov, Institutionen för pedagogik och didaktik och Kirsti Niskanen Historiska institutionen

13.35─14.25

*Arbetsmiljöer som skapar stress.

Petra Lindfors, Psykologiska institutionen

14.25─14.45 Paus
14.45─15.35

Hur hanterar man avhandlingsstress ─ några strategier. 

Åsa Burman, Filosofiska institutionen

15.35─16.35

Workshop: Omedveten särbehandling i handledningen.

Klara Bolander Laksov (IPD) och Kirsti Niskanen (Historia)

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning som fått i uppdrag av universitetet att anordna utbildningsinsatser som stödjer målet att uppnå jämställdhetsintegrering.

Anmälan

Anmälan är stängd.