Arrangemanget vänder sig till universitetslärare och pedagogiska ledare.

Lunchföreläsning

med Tom Angelo — professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling, tidigare verksam vid The UNC Eshelman School of Pharmacy.

Onsdag 10 april 2019 : kl 12-13

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8. Lokal: Högbomssalen

Föreläsningen hålls på engelska. Vi bjuder på smörgås och smoothie.

Medan forskning om motivation att lära har blomstrat under de senaste två decennierna och böcker om detta ämne för allmänheten har blivit bästsäljare, är det inte klart hur mycket uppmärksamhet högre utbildning har ägnat sådana framsteg.

I den här interaktiva sessionen får du en överblick över och praktisk erfarenhet av praktiska tillämpningar av robusta forskningsresultat — några ganska förutsägbara, andra ganska kontraintuitiva — som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig strategier som kan anpassas för användning i din egen undervisning och/eller akademiskt ledarskapsarbete tillsammans med användbara resurser och referenser.

Expert undervisningsstrategier och tekniker för effektivt kvalitativt lärande i klassrummet

Tom Angelo

Tom Angelo är professor i högskolepedagogisk innovation och forskning, tidigare verksam vid The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Angelo har tillsammans med K. Patricia Cross, skrivit den populära boken ”Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers", boken har mer än 100 000 exemplar i tryck och används världen över inom högskolepedagogisk utveckling. Boken tar upp frågor om praktiska och forskningsbaserade strategier och tekniker som lärare kan använda för att stödja effektiv undervisning och kvalitativt lärande i klassrummet.

Nu har du en unik möjlighet att ta del av hans arbete under en lunchföreläsning.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan till lunchföreläsning

Arrangemanget är öppet för anställda vid Stockholms universitet och är kostnadsfritt. Vi bjuder anmälda deltagare på lättare förtäring, smoothie och smörgås. Vi tillämpar först till kvarn.