Foto: Pixabay

Nu har du som är universitetslärare eller utbildningsutvecklare möjlighet, att tillsammans med kollegor i en ämnesövergripande studiegrupp vid Stockholms universitet, vara med i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer.

Centrum för universitetslärarutbildning bildar varje vårtermin en ämnesövergripande studiegrupp vid Stockholms universitet som tillsammans deltar i den öppna onlinebaserade nätverkskursen ”Open Networked Learning” (ONL). Du som är universitetslärare, utbildningsutvecklare, lärande teknolog eller kursdesigner inom högre utbildning och är intresserad av att utveckla undervisning med digitala lärmiljöer, är välkommen att anmäla dig till denna studiegrupp och online-kurs.

Kursen ger dig möjlighet att själv utforska och pröva kollaborativt lärande i en öppen lärmiljö online med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer både nationellt såväl som internationellt.

I kursen lär du dig mer om:

  • Hur du skapar flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online
  • Lär dig använda problembaserat lärande i en öppen miljö
  • Olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang
  • Utökar ditt professionella nätverk
  • Forskning och trender inom online-lärande

Kollaborativt lärande online blir en egen erfarenhet

ONL-kursens design bygger på nätverk och utforskar hur ett problembaserat lärande (PBL) kan användas online. Kurspedagogiken för ONL inkluderar öppenhet, självstyrt lärande, stödjande lärandemiljö, samarbetsbedömning och utvärdering av lärprocessen. ONL-kursen är en öppen lärmiljö för kollaborativt lärande online och erfarenheter från kursen kan du ta med dig till din egen undervisning.

Problembaserat lärande och reflekterande text

I kursen arbetar du med tre olika huvudaktiviteter som du genomför med stöd av en universitetspedagogisk utvecklare från Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL):

  1. Deltagande och bidrag till diskussioner i en PBL-grupp
  2. Regelbundet skrivande i form av reflekterande blogginlägg
  3. Delta i webbseminarier och tweetchattar

Arbetsinsatsen i kursen motsvarar 2 veckors heltidsstudier fördelat över kursperioden, 3 hp (hp) i högskolepedagogik. Kursspråket är engelska.

Du träffar kollegor i din studiegrupp och internationella deltagare

I PBL-uppgiften kommer du att arbeta i en grupp med deltagare från andra institutioner runt om i världen. Du träffar också din studiegrupp med kollegor från Stockholms universitet vid tre tillfällen (antingen på campus eller med Zoom). Som ONL-deltagare får du också möjlighet att vara med i en ONL-alumnigrupp där lärare från hela världen delar erfarenheter och lär av varandra om hur digitala verktyg kan användas i undervisning.

Kurskraven är att följa den öppna kursen, delta i och bidra till en PBL-grupp, skriva regelbundna reflekterande blogginlägg och att skriva en sammanfattande slutreflektion om ditt eget lärande och framtida undervisning. Deltagande i onlineseminarier och tweet/chatt-deltagande är valfritt men vi rekommenderar det varmt. Kursen kan kombineras med andra åtaganden eftersom onlineseminarierna spelas in och du och din grupp bestämmer när ni ska ha era online-möten.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

 

 

 

Läs mer om ONL-kursen våren 2023 - schema och anmälan