Erika Höghede. Foto: Erika Höghede
Erika Höghede. Foto: Jonas Collin

Det krävs av oss alla att vi talar inför andra i olika situationer i livet, på jobbet, i skolan, på middagar och i tusen andra sammanhang. Sällan har vi fått någon träning på att göra det.

Hur kommunicerar vi utan ord via kropp, röst och andra ickeverbala uttryck? Vi kommunicerar oavbrutet utan ord. Vad är det vi säger som vi inte vill ha sagt?

Hur kan specifika kroppsliga uttryck tolkas? Hur planerar du ditt upplägg i förhållande till en analys av publik/åhörare, rum, presentationens tidsramar och mål. I studiematerialet får du hjälp med kroppsspråk, röst, andning och avslappning och kan träna på inledning och avslutning på muntliga presentationer med mera. Vi tittar också på vad som är nödvändiga och hjälpsamma presentationstekniska faktorer i rollen som ”naturlig ledare”.

Självstudiematerial i Athena

Självstudiematerialet består av korta texter och 14 korta filmer. De fyra första filmerna är en introduktion till ämnet i stort. I de tio mycket korta filmerna under rubriken "Tips & Trix" får du konkreta kroppsliga strategier och tips.

Du får hjälp med en plan, en kroppslig strategi att luta dig mot och att själv förfina.

CeUL-torget i Athena

Studiematerialet ligger i universitetets lärplattform Athena, på CeUL-torget.

Så här når du CeUL-torget:

  1. Logga in på Athena
  2. Klicka på kurser
  3. Klicka på ’alla kurser’
  4. Klicka på ’Kurskatalog för siten’
  5. Skriv in ’CeUL-torget’ i sökfältet, klicka ’sök’
  6. Klicka på kursen (här då CeUL-torget)
  7. Klicka ’Anmäl dig till kursen’
  8. Du är nu anmäld till kursen/CeUL-torget
  9. På CeUL-torget behöver du nu leta upp studiematerialet. Det ligger på startsidan till höger under Meny_Presentationsteknik

Erika Höghede har gjort självstudiematerialet

Erika Höghede har medverkat i ett stort antal tv-serier, film och teaterproduktioner för vuxna och barn sedan 1997. Parallellt med sin konstnärliga karriär är Erika flitigt anlitad och ger uppskattade kurser och workshoppar i presentationsteknik på företag, universitet och högskolor.

Studiematerialet är ett resultat av hennes pedagogiska utvecklingsarbete vid CeUL inom ramen för ett pedagogiskt ambassadörs-projekt vid Nationalekonomiska institutionen under år 2020.

Pedagogiskt ambassadörsprojekt: Utvecklar stöd till universitetslärare om presentationsteknik — ickeverbal kommunikation

Kontakt

Vid frågor, kontakta oss gärna: Centrum för universitetslärarutbildning, ceul@su.se

Om CeUL-torget

CeUL-torget är en mötesplats och resurs för lärare vid Stockholms universitet. Här är fokus på mötet mellan pedagogik och digital teknik för att skapa och utveckla undervisning och lärande i högre utbildning. Centrum för universitetslärarutbildning har här bland annat material till vissa workshoppar och ett par självstudiekurser. Här finns också diskussionsforum där du kan möta kollegor och dela tankar och erfarenheter kring undervisning med olika digitala verktyg.