Just nu samlar vi in bidrag till universitetets Lärarkonferens2024 — meningsfullt lärande i tiden. Vi vill fylla konferensens innehåll med aktuella ämnen som studenters akademiska läsande och skrivande, examinationsutveckling, undervisning och AI, tillgänglig undervisning, digitala lösningar och nya grepp i samband med olika undervisningsformer, pedagogiskt ledarskap och kollegialt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Varmt välkommen att medverka på olika sätt! Det kan vara allt från att skicka in abstract för att medverka i eller leda ett rundabordssamtal eller en workshop, ställa ut en poster eller till att bidra med en traditionell presentation av ett pedagogiskt utvecklings- och/eller forskningsprojekt.

Du kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Dels vetenskapligt präglade så kallade "Scholarship of Teaching and Learning"-studier som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken, det vill säga ett bidrag av typen Akademiskt lärarskap. Dels goda exempel som visar effektiva, kreativa och samarbetsinriktade metoder som förbättrat undervisningen, ett så kallat "Best Practice"-bidrag.

Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa. Du kan därför välja om du vill skriva ditt abstract och genomföra din presentation/motsvarande på engelska istället.

Information om konferensens presentationsformer och abstract

Var med och bidra till diskussionen

Möjligheten att anmäla bidrag är förlängt till 30 november.

Anmäl ditt bidrag i vårt webb-formulär

 

Lärarkonferens2024 — meningsfullt lärande i tiden

Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens äger rum torsdagen den 14 mars 2024. Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. 

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på dig som undervisar och på utveckling av undervisning och lärande vid SU.

Allt om Lärarkonferens2024  meningsfullt lärande i tiden