Detta är seminarium nr 1 i serien "Högskolan och AI – en seminarieserie i samverkan" som kommer att genomföras under det kommande året.

Seminariet vänder sig till lärosätesledningar, universitetslärare, IT-pedagoger och andra som är intresserade av AI och examination.

Arrangörer är SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor i samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och Det högskolepedagogiska lyftet (ett uppdrag inom UHR).

Tid: 15 september 2023, kl 10—11.30

Plats: Online

Program

Under seminariet kommer olika examinationsformer att illustreras genom några korta filmer. Vi får höra de medverkande diskutera och kontrastera examinationsformerna. Hur AI kan användas som en del av examinationen kommer att tas upp. Du som deltar kommer att få möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Medverkande

•    Linda Barman, Kungliga Tekniska Högskolan
•    Jan-Olof Gullö, Kungliga Musikhögskolan
•    Pernilla Josefsson, Södertörns högskola
•    Peter Parnes, Luleå tekniska universitet

Seminariet modereras av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och ordförande i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor. ITHU håller i tekniken.

Vi hoppas att du som deltar får med dig ny inspiration kring vilka examinationsformer som är möjliga, och hur AI kan spela en roll i dessa – både som hot och möjlighet.

Anmälan och övrig information

Mer information och länk till anmälan