Centrum för universitetslärarutbildning vid SU har nyligen inom ramen för Stockholms trio inlett ett samarbete med lärosätena Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan kring högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. 

Anu Kajamaa. Foto: Oulu universitet
Anu Kajamaa. Foto: Oulu universitet

Därför bjuder nu Karolinska Institutet in universitetslärare vid SU och KTH till sin Utbildningskongressen 2022.

Utbildningskongressen består av två dagar: första dagen har fokus på vad kontinuerligt lärande är utifrån olika perspektiv, och andra dagen blir mer konkret med diskussioner och utbyten kring hur man kan arbeta med kontinuerligt lärande i praktiken.

Inbjuden huvudtalare är Anu Kajamaa som är professor i kontinuerligt lärande vid universitetet i Oulu, Finland.

På programmet välkomnas ett brett spektra av talare. Fullt program släpps efter sommaren.

Allt om Utbildningskongressen och anmälan