Centrum för universitetslärarutbildning utlyser nu möjligheten för fem universitetslärare att i höst delta i en utbildning om samverkansinlärning i Göteborg den 20—22 oktober 2019.

Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp.

Målgrupp: universitetslärare och pedagogiska ledare

För att skapa kompetens och underlag för att pröva och utveckla samverkansinlärning vid ett flertal av universitetets institutioner har CeUL:s styrelse beslutat finansiera fem lärare från olika institutioner att gå en SI-PASS metod-handledarutbildning. Avgiften för utbildningen är 6 500 kronor per person. Till det kommer kostnader för resa och boende två nätter, cirka 4 000 kronor. De fem personer som går utbildningen åtar sig sedan att leda och ingå i ett nätverk som har till uppgift att bidra till att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid Stockholms universitet.

Ansökan

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att du ska kunna söka:

  • Ansökan ska vara förankrad hos prefekt.
  • Sökande ska ha fast anställning vid institutionen.
  • Sökande ska kort motivera varför samverkansinlärning är lämpligt på den egna institutionen och vilka studentgrupper som kommer att få möjlighet att utveckla samverkansinlärning.

I urvalet av de som kan få möjlighet att åka kommer hänsyn att tas till spridning mellan institutioner samt möjligt genomslag vid institutionen.

Sista datum för ansökan: 27 juni.

Besked om antagning: 27 juni.