Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare som redan nu använder kollaborativt lärande i din undervisning eller är intresserad av att pröva denna undervisningsmetod. Du är nyfiken på hur du undervisar i universitetets nya ALC-salar och då använda dem på ett sätt som stödjer dina studenters lärande på bästa sätt.

Om workshoppen

En av de återkommande frågorna i all utbildning är att skapa lärandemiljöer som aktiverar, utmanar och motiverar studenterna. Föreläsningar och textseminarier kan behöva kompletteras med mer interaktiva och kollaborativa arbetsformer där studenterna får tillfälle att arbeta med mer komplexa uppgifter i form av scenarier, fallstudier eller problemområden där teorier och metoder verkligen tillämpas och prövas.

Active learning classroom (ALC) är ett pedagogiskt koncept som bygger på studentaktiverande undervisningsmetoder i en lärosal utrustad med runda bord, skrivtavlor och interaktiva bildskärmar. Dessa metoder kan även användas i digital undervisning genom att kombinera asynkrona och synkrona undervisningsinslag. Vi undersöker och diskuterar vilka möjligheter till interaktiva undervisningsformer som erbjuds i Zoom och Athena.

Stockholms universitet har sedan i januari 2020 en ALC-sal i Södra huset och fler salar planeras i de nya lokalerna i Albano. I den här workshoppen som genomförs online försöker vi så långt det är möjligt att efterlikna de studieförhållandena som finns i en ALC-sal. I workshopen får du även fördjupa dina kunskaper om ALC och de pedagogiska teorier som ligger till grund för olika typer av kollaborativa undervisningsformer såsom problembaserat lärande och case-metodik.

Tid 2 december 2020: kl. 13—16.
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshoppen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelse inför workshopen

Läs: Alfredsson, V. (2017). Rum för aktivt lärande. Lärares och studenters upplevelser av undervisning i Göteborgs universitets första Active Learning Classroom.

Utgå från en kurs du undervisar i idag och fundera kring vilka moment i kursen som skulle kunna lämpa sig för undervisning i en ALC-sal. Ta med dig kursbeskrivning/studiehandledning till workshoppen.

 

Tore Nilsson är workshopledare

Tore Nilsson. Foto: Annika Forslund
Tore Nilsson. Foto: Annika Forslund

Tore Nilsson är lektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik. Tore har varit med vid utformningen av lärosalen och är en av få lärare vid universitetet som hunnit utforska och undervisa i salen hittills. Det är Tore som håller i den workshoppen om att undervisa i  lärosalen.

—Det finns ingen magi i rummet av sig själv, utan det är vad vi lärare gör det till. Möjligheterna att utveckla undervisning som stödjer lärande är många och spännande, säger Tore.

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmäl dig nu till online-workshoppen "Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar"