Hur skapar du en lärandemiljö som aktiverar, utmanar och motiverar dina studenter?  Lär dig använda både studentaktiverande undervisningsmetoder och tekniken i universitetets nybyggda ALC-salar på ett sätt som stödjer dina studenters lärande på bästa sätt.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare som redan nu använder kollaborativt lärande i din undervisning eller är intresserad av att pröva denna undervisningsmetod. Du är nyfiken på hur du undervisar i universitetets nya ALC-salar och hur du kan använda dem på ett sätt som stödjer dina studenters lärande på bästa sätt.

Om workshoppen

En av de återkommande frågorna i all utbildning är hur man skapar skapa lärandemiljöer som aktiverar, utmanar och motiverar studenterna. Föreläsningar och textseminarier kan kompletteras med mer interaktiva och kollaborativa arbetsformer där studenterna får tillfälle att arbeta med mer komplexa uppgifter i form av scenarier, fallstudier eller problemområden där teorier och metoder verkligen tillämpas och prövas.

Active learning classroom (ALC) är ett pedagogiskt koncept som bygger på studentaktiverande undervisningsmetoder i en specialutformad lärosal utrustad med runda bord, skrivtavlor och interaktiva bildskärmar. Stockholms universitet har sedan i januari 2020 en ALC-sal i Södra huset och nu finns det ytterligare fyra lärosalar i Albano.

I workshoppen får du fördjupa dina kunskaper om ALC och de pedagogiska teorier som ligger till grund för olika typer av kollaborativa undervisningsformer.

 

Tid 4 maj 2022: kl 9─12
Plats

Lärosal 20 campus Albano, Hus 4 våning 2 Hitta på campus

För att delta i workshoppen behöver du:

  • En dator med Eduroam aktiverat
Språk Svenska
Workshopledare  John Cunningham, Institutionen för språkdidaktik
Förberedelser

Läs:
Owens, D.C., Sadler, T.D., Barlow, A.T., Smith- Walters, C. (2020) Student Motivation from and Resistance to Active Learning Rooted in Essential Science Practices. Research in Science Education 50, 253–277.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 3. Studentcentrerad

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att ta tillvara studenters perspektiv och sätta studenters behov i centrum

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Anmälan till workshoppen Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salarhttps://simplesignup.se/private_event/188305/e4d700a966