Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till dig som vill lära dig mer om automatisk rättade tester och frågor i examinationsverktyget Inspera samt lärplattformen Athena. Du är universitetslärare vid SU.

Om workshoppen

Vi diskuterar pedagogiska möjligheter och utmaningar med att använda flervalsfrågor och andra automatisk bedömda frågetyper. Du övar på praktiska exempel för flervalsfrågor både i Inspera och Athena och se för- och nackdelar med båda system. Med utgångspunkt i en kurs du har valt ut, analyserar vi hur återkopplingsformer och examinationsfrågor kan utvecklas med hjälp av olika funktioner i Athena och Inspera.

Under workshoppen får du:

  • Ta del av inspirerande exempel för automatisk rättade frågor som kan användas för återkoppling och/eller bedömning.
  • Diskutera möjligheter och utmaningar av automatisk rättade frågor från ett pedagogiskt perspektiv
  • Med utgångspunkt i en kurs du har valt, designa frågor i både Inspera och Athena.
     
Tid 25 maj 2023 kl 9—12
Plats

Online via Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare 

Christine Storr, Juridiska Institutionen

Förberedelser

Läs:

Brame, C. (2013) Writing good multiple choice test questions.

Scully D, ‘Constructing Multiple-Choice Items to Measure Higher-Order Thinking’ (2017) 22 Practical Assessment, Research, and Evaluation Practical Assessment, Research, and Evaluation 1

Välj ut en kurs du ansvarar för eller undervisar i och som du vill arbeta med. Ta med dig kursplan och den senaste examinationen, dvs tentamen, till workshoppen.

Ca en vecka före workshoppen får du tillgång till en Athena-sida där du ombeds att delta i en aktivitet inför workshoppen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmäl dig till workshoppen Använd automatisk rättade frågor för återkoppling och i bedömning