Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Om Workshopen

Under workshopen kommer du att få arbeta med designmönster specialskrivna för en pedagogiskt motiverad användning av universitetets nya lärplattform Athena. 

Designmönster är strukturerade beskrivningar av problem och lösningar med tillhörande användningskontext som kan sättas samman för att skapa överblick och inspiration, s.k. mönsterspråk.

En arbetsgrupp vid Centrum för universitetslärarutbildning har under våren 2018 arbetat fram en mängd designmönster baserat på praktiska erfarenheter av Athena. Du kommer att få välja bland dessa designmönster och praktiskt arbeta med dem för att utveckla din kursdesign i Athena.  

Tid 3 oktober 2018: kl. 13-16
Plats/Hitta till Rum: Plantskolan, Stockholms universitetsbibliotek, Frescati
Språk Svenska
Workshopledare Ola Knutson, DSV
Referenslitteratur Anges senare

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling är stängd