Workshoppar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Utbildning
  5. Workshoppar
  6. Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling

Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling

EVENEMANG

Datum: 08 oktober 2021 09:00 - 08 oktober 2021 12:00
Plats: E-mötestjänsten Zoom

Lär dig använda Athena, Zoom och andra verktyg i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshoppen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling och kursdesign.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare vid Stockholms universitet

Om Workshoppen

Här får du lära dig om och arbeta med designmönster specialskrivna för en pedagogiskt motiverad användning av Athena, Zoom och andra verktyg.

Designmönster är strukturerade beskrivningar av problem och lösningar med tillhörande användningskontext som kan sättas ihop för att skapa överblick och inspiration, så kallat mönsterspråk.

En arbetsgrupp vid Centrum för universitetslärarutbildning har sedan våren 2018 arbetat fram en mängd designmönster baserat på praktiska erfarenheter av Athena, Zoom och andra verktyg som universitetslärare behöver använda i sin undervisning. Du väljer bland dessa designmönster och arbetar praktiskt med några av dem för att utveckla din kursdesign.

Tid

Inställd. 8 oktober 2021:  kl. 9─12
Plats/Hitta till

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk

Svenska
Workshopledare

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap

Förberedelser/Litteratur

Titta gärna på de designmönster som finns publicerade på Figshare

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 
Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan inte möjlig då workshoppen tyvärr är inställd.

 

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT WORKSHOPPAR

Om du har några frågor eller önskemål om våra workshoppar är du välkommen att kontakta oss.

E-mejl: ceul@su.se