Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig i första hand till dig som gått eller just nu deltar i seminarieserien om pedagogiskt ledarskap. I mån av plats välkomnar vi också dig som vill utveckla ditt ledarskap som lärare i akademin.

Om workshoppen

En lekfull workshop där vi genom drama undersöker vårt eget ledarskap i rummet. Fokus ligger på kropp – röst – rum – status. Vi undersöker, utifrån Aspelin, aspekter av Scheffs teori om differentiering och genom detta olika former av balans i ledarskapet.

Praktiska dramaövningar blandas med reflektion och teori med utgångspunkt i det relationella ledarskapet. Vi pratar om gruppetablering, gruppers behov och hur ledarskapet anpassas efter gruppers mognad och kunskapsnivå. Hur fångar vi gruppen? Hur anpassar vi ramarna i uppgifter/övningar för att frigöra lust och kreativitet? Tillsammans med kollegor undersöker du förutsättningslöst och på dina egna villkor hur du kan stå stadigare i din roll som pedagogisk ledare.

Workshopledare Peter Sundebrant är adjunkt och ämnessamordnare för drama vid Institutionen för ämnesdidaktik. Han har undervisat i drama vid SU sedan 2017, utbildat dramapedagoger på dramapedagogutbildningen på Västerberg (2011-15), undervisat på Vackstanäsgymnasiet 9 år (2002-11).

Tid

19 oktober 2023 kl 9—12
Plats Stallet Rum 420 , Frescatibacke 19F
Språk Svenska
Workshopledare Peter Sundebrant, adjunkt vid Institutionen för ämnesdidaktik
Förberedelser

Läs/titta på/tag gärna del av: 

Aspelin, J. (2018). Lärares relationskompetens: vad är det? Hur kan den utvecklas?. Liber förlag.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 7. Pedagogisk ledare.

Du får i workshoppen verktyg och idéer för att driva pedagogiskt förändringsarbete.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till workshoppen Bättre ledarskap genom drama