Universitetslärare i gruppdiskussion

Vem är workshoppen för?

Du är kursansvarig eller examinator och vill lära dig mer om examinationsverktyget Inspera och samtidigt fördjupa dina kunskaper om digital examination. Du arbetar vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

I workshoppen uppmärksammar vi bedömningsteori och utifrån den diskuterar vi tillsammans hur vi kan designa för lärande och varierande kunskapsbedömningar i Inspera. Vi diskuterar dels möjligheter och hinder med olika uppgiftstyper i Inspera, dels designar varierade kunskapsbedömningar i Inspera med stöd av eget medtaget kursmaterial (kursplan och studiehandledning). Med utgångspunkt i en kurs du har valt ut och som är relevant för dig, analyserar vi hur kursmål, existerande examinationsform och examinationsfrågor kan utvecklas med hjälp av olika funktioner i Inspera för att spegla den eller de kunskapsformer som eftersträvas (kunskapstaxonomier) och har ett pedagogiskt värde (användarbarhetsindex).

Under workshoppen får du:

  • Ta del av inspirerande exempel av att bedöma kunskaper på pedagogiskt motiverade sätt.
  • Med utgångspunkt i ett eget utvalt kursmål, existerande examinationsform designa  examinationsfrågor med utgångspunkt i Insperas uppgiftstyper.

 

Tid 19 September 2023 kl 9—12
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. OBS, flyttat till rum1511, våning 5.
Språk Svenska
Workshopledare  Eva Edman Stålbrandt och Eva Svärdemo Åberg vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Förberedelser

Välj ut en kurs du ansvarar för som du vill arbeta med och ta med dig kursplan för denna till workshoppen.

Läs: Anderson and Krathwohl Bloom’s Taxonomy Revised. Understanding the New Version of Bloom’s Taxonomy

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshoppen Design av  kunskapsbedömningar i Inspera