Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Universitetslärare som vill utveckla sin undervisning så att den stimulerar studenters lärande.

Om workshopen

I workshopen får du lära känna beprövade didaktiska principer för planering och genomförande av undervisning. Med principerna som stöd kan du planera och genomföra undervisning på ett strukturerat och genomtänkt sätt, de hjälper även till att anpassa undervisningens innehåll till studenternas specifika kunskapsbehov och intressen. Genom att följa planeringen stimulerar du studentens egen kunskapsskapande process och underlättar på så sätt lärandet av det specifika innehållet. Då kan undervisning på hög akademisk nivå upplevas som lättare att ta till sig och bli mer intressant för studenterna.

I workshopen får du tillsammans med kollegor diskutera och utforma undervisning samt prova hur den fungerar både ur lärarens och studentens perspektiv. 

Tid 25 september 2020, kl 9─12
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:
En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt
ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare Anja Kraus, professor, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Förberedelser

Text att läsa (finns som PDF längst ner på sidan):

Klafki, Wolfgang (1995/2004). Didactic analysis as the core of preparation of instruction.
Journal of Curriculum Studies 27 (1), 13-30.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshopen Didaktisk planering ─ så tillgängliggör du kvalificerade kunskaper för dina studenter är stängd