Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare, kursansvarig och/eller examinator och vill lära dig mer om examinationsverktyget Inspera och fördjupa dina kunskaper om digitalexamination. Du är anställd vid SU.

Om workshoppen

Här diskuterar vi möjligheter och hinder med olika examinationsformer. Vi uppmärksammar digitala examinationsformer och möjliga lösningar att använda varierade uppgiftstyper i Inspera för olika kunskapsbedömningar. Med utgångspunkt i en kurs du har valt ut och som är relevant för dig, analyserar vi hur kursmål, existerande examinationsform och examinationsfrågor kan utvecklas med hjälp av olika funktioner i Inspera för att spegla den eller de kunskapsformer som eftersträvas (kunskapstaxonomier) och har ett pedagogiskt värde (användarbarhetsindex).

Under workshoppen får du:

  • Ta del av inspirerande exempel av att bedöma kunskaper på pedagogiskt motiverade sätt.
  • Med utgångspunkt i ett eget utvalt kursmål, existerande examinationsform och examinationsfrågor analysera om dessa kan utvecklas multimodalt i relation till en given kunskapstaxonomi och användarbarhetsindex.

 

Tid 16 november 2022 kl 9—12
Plats

Online via Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare 

Eva Edman Stålbrandt och Eva Svärdemo Åberg

Förberedelser

Läs: Anderson and Krathwohl Bloom’s Taxonomy Revised. Understanding the New Version of Bloom’s Taxonomy

Välj ut en kurs du ansvarar för som du vill arbeta med under kursen och ta med dig kursplan för denna till workshoppen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshop Digital examination — kunskapsbedömningar på varierade sätt i Inspera