Drama och gestaltande inslag i undervisning. Foto: Mostphotos

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Du är universitetslärare vid SU och vill pröva nya arbetssätt i din undervisning. Arbetssätt som stödjer dina studenters lärande genom att synliggöra olika perspektiv, möjliggöra perspektivskiften och som dessutom kan öka dina studenters engagemang och fördjupa reflektioner. Workshoppen kräver inga förkunskaper utan riktar sig till universitetslärare inom alla discipliner och med varierande undervisningserfarenhet.

Om workshoppen

Du får exempel på en rad interaktiva inslag och dramapedagogiska arbetssätt. De olika teknikerna, det vill säga övningar och uppgifter, appliceras i här på det pedagogiskt utmanande ämnesövergripande temat hållbar utveckling.

Syftet är dels att problematisera hållbar utveckling som undervisningsinnehåll, dels att presentera tekniker och arbetsformer för ökad interaktion mellan studenterna, och ökad integration mellan studenterna och det akademiska ämnesinnehållet. Du får på så sätt pröva alternativa former för att belysa komplexa/ämnesövergripande kunskapsområden ur olika perspektiv.

Efter workshoppen kan du

Efter workshoppen har du sannolikt upplevt tematiken i hållbar utveckling på ett nytt och annorlunda sätt, och prövat flera interaktiva undervisningsmetoder som går att överföra till andra ämnesövergripande teman.

 

Tid

21 april kl 9—12
Plats Frescati Backe, Svante Arrhenius väg 19F, Lokal Stallet, sal 720
Språk Svenska
Workshopledare Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik
Förberedelser

Förslag på artiklar att läsa före eller efter workshoppen:

Österlind, E. (2018). Drama in higher education for sustainability: work-based learning through fiction? Higher Education, Skills and Work-Based Learning 8(3), pp. 337–352.

Lehtonen, A., Österlind, E., & Viirret, T.L. (2020). Drama in education for sustainability: Becoming connected through embodiment. International Journal of Education & the Arts, 21(19). (27 s.)

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Boka plats på workshoppen Drama och gestaltande inslag i undervisningen - exemplet hållbar utveckling