Studenter i grupp vid bord. Foto: Jens Olof Lasthein

Lär dig om den pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Med samverkansinlärning ökar dina studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare eller studierektor vid Stockholms universitet och är nyfiken på den pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning så kallad SI-PASS (eng. Supplemental Instruction — Peer Assisted Study Sessions).

Om workshoppen

Med Samverkans-Inlärning ökar studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Läs mer om Samverkans-Inlärning här nedan.

Under workshoppen får du en introduktion till SI som ett pedagogiskt verktyg samt möjlighet att ta del av erfarenheter från tre institutioner vid Stockholms universitet som arbetat med metoden i sina utbildningar.

Program

  • Introduktion till SI som pedagogiskt verktyg
  • Ta del av tre olika institutioners erfarenheter
  • Lär dig de mest grundläggande stegen för att ge SI-pass
  • Så lär du dig mer om SI och så startar du en SI-verksamhet vid din institution
Tid 8 november 2021, kl 13─16
Plats

E-mötestjänsten Zoom.

För att delta i workshoppen behöver du: En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt ett headset med mikrofon

Språk Svenska
Workshopledare

Sama Agahi, Filosofiska institutionen, Veronica Jatko Kraft, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Eva Nobel och Helén Bodström, Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Förberedelser

Inför workshoppen ber vi dig läsa en av texterna nedan (både klassiker i sammanhanget och lite nyare material):

Arendale, D. R. (1994). Understanding the supplemental instruction model. Josey-Bass.

Dawson, P., van der Meer, J., Skalicky, J., & Cowley, K. (2014). On the effectiveness of supplemental instruction: A systematic review of supplemental instruction and peer-assisted study sessions literature between 2001 and 2010. Review of educational research, 84(4), 609-639.

Hizer, S. E., Schultz, P. W., & Bray, R. (2017). Supplemental instruction online: as effective as the traditional face-to-face model?. Journal of Science Education and Technology, 26(1), 100-115. Chicago

Malm, J., Bryngfors, L., & Fredriksson, J. (2018). Impact of Supplemental Instruction on dropout and graduation rates: an example from 5-year engineering programs. Journal of Peer Learning, 11(1), 76-88.

Malm, J., Bryngfors, L., & Mörner, L. L. (2016). The potential of supplemental instruction in engineering education: creating additional peer-guided learning opportunities in difficult compulsory courses for first-year students. European Journal of Engineering Education, 41(5), 548-561.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Om Samverkans-Inlärning

Bygger på kollaborativt lärande

Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare. En SI-ledare är en student som har läst kursen tidigare och som nu fungerar som förebild och guide men inte som lärare. SI-ledaren handleds i sin tur av en SI-metodhandledare. En SI-metodhandledare är en lärare vid universitetet som har genomgått SI-PASS metodhandledarutbildning. Det är metodhandledaren som driver och ansvarar för verksamheten.

SI-ledaren stödjer studentgruppens arbetsprocess

Studenter blir SI-ledare efter att ha deltagit i en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. En SI-ledare hjälper studentgrupperna att vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, de agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledaren ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.

Ledarna blir säkra gruppledare och förstår kursinnehållet bättre

Det finns även pedagogiska vinster för studenter som är SI-ledare. De blir säkrare i att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra och att möta och inspirera studenter. De får också ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.

 

Anmälan

Workshoppen vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Vi har för tillfället inget nytt workshoptillfälle planerat. Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information om SI vid Stockholms universitet?

Maila oss gärna på ceul@su.se

 

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.