Vem är workshoppen för?

Du vill lära dig om fördelar med att använda tester i undervisningen och hur tester med utförlig automatisk återkoppling kan förbättra onlinekurser. Du undervisar vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

Att lära sig genom med aktivt plocka fram information från minnet är ett av de mest effektiva sätten att främja långsiktigt lärande som vi känner till. Om detta kombineras med återkoppling blir metoden ännu effektivare. I den här workshoppen får du lära dig grunderna i att konstruera flervalsfrågor med syfte att öka dina studenters lärande, hur du kan använda detta på dina kursers onlineplattformer (t.ex. Athena eller Canvas), och hur du kan använda AI för att hjälpa dig att skapa frågor, svarsalternativ och återkoppling.

Tillsammans utforskar vi fördelarna med att använda tester som inkluderar utförlig återkoppling för att skapa effektiva online-kurser. Du lär dig hur du formulerar bra frågor och återkoppling.

Workshoppen innehåller:

  • Fördelarna med att använda tester i din undervisning.
  • Hur du använder tester för att förbättra online-undervisningen.
  • Skapa välformulerade frågor och konstruktiv feedback.
  • Att använda generativ AI, som ChatGPT, för att generera frågor och feedback.

 

Tid 22 november 2023 kl 9—12
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Plan 5, sal 2511
Språk Svenska
Workshopledare  Andreas Jemstedt, PhD. Psykologiska institutionen för pedagogik och Centrum för universitetsärarutbildning
Förberedelser Välj ut och ta med en kurstext till workshoppen som du vill skriva övningsfrågor och feedback till.
Litteratur  

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator och område 5. kursdesigner

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till kursdesign samt examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmäl dig här till workshoppen Frågebaserat lärande och att generera flervalsfrågor med AI