Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare.

Workshopen handlar om olika sätt att genomföra grupphandledning av examensarbeten. Workshopledarna är Anne-Li Lindgren, professor på Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen och Lotta Jons, pedagogisk utvecklare på institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Båda har på olika sätt arbetat med grupphandledning av examensarbeten. De berättar om sina erfarenheter och varför de använder grupphandledning, om vilka fördelar de ser både i relation till handledarrollen och för studenterna. 

Du som deltar i workshopen får tillfälle att diskutera hur du själv kan arbeta med grupphandledning och reflektera kring hur det kan öka kvaliteten i handledningen för både dig och dina studenter.

I diskussion med workshopledare och övriga deltagare resonerar vi också kring praktiska förutsättningar och utmaningar som kan finnas för att genomföra grupphandledning av examensarbeten.

Tid 4 april 2019 : kl 9-12
Lokal Sal D389, Södra huset, hus D plan 3.
Språk Svenska
Workshop-ledare Lotta Jons, MND och Anne-Li Lindgren, BUV
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan

Förkunskapskrav: Det är viktigt att du har erfarenhet av handledning. Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshop om grupphandledning av examensarbeten är stängd