Två studenter som studerat tillsammans. Foto: Maria Sbytov

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du vill få en mer specifik insikt i ditt ämnes så kallade "ways of thinking and practicing" och i ditt eget kunnande, samt ett verktyg för att använda denna kunskap i din undervisning. Du är universitetslärare eller pedagogisk ledare vid SU.

Om workshoppen

Workshoppen tar utgångspunkt i ditt eget ämneskunnande, men med tanken att kunnandet med tiden till viss del blivit förgivettaget och därför svårt att tillgängliggöra för studenten.

Vi arbetar i två steg enligt den beprövade modellen Decoding the disciplines (läs mer om modellen). I steg ett arbetar du tillsammans med en till två kollegor från ett ämne så olikt ditt eget som möjligt. Kollegorna får i uppgift att ställa de frågor som en student skulle göra om hen sökte efter din "tysta" kunskap. På så sätt kommer du att tvingas att försöka identifiera och artikulera aspekter av ditt kunnande som blivit förgivettagna och "tysta" för dig. I steg två hjälper ni varandra i grupperna att ta fram lärandeaktiviteter där studenterna kan träna sig i att tänka och gå tillväga så som du som ämnesexpert gör.

Tid 25 april 2023 kl. 9-12
Plats Campus Albano, ALC lärosal 21. Hus 4 plan 2
Språk Svenska
Workshopledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare och CeUL-koordinator, Institutionen för ämnesdidaktik
Referenslitteratur Anges senare
Kuben: Akademinsk lärarskap i 8 dimmensioner

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 3. Studentcentrerad

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att ta tillvara studenters perspektiv och sätta studenters behov i centrum

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

 

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmäl dig till workshoppen Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden