Genom genomtänkta videoinslag i undervisningen och examination kan du som lärare öka flexibilitet för studenterna samt skapa ett personligt asynkront möte med studenter. Inslag som inte försvinner i stunden är kvar att titta på flera gånger vid olika skeden av kursen, och detta kan ofta gynna studenter med funktionsvariationer.

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och Studie-och språkverkstaden.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Under workshoppen arbetar vi med praktiska övningar i att använda tillgängliga verktyg för videoinspelningar, så deltagarna efter workshoppen kan själva skapa och dela videofiler, samt använda video i undervisning på olika sätt.

Innehåll

I workshoppen arbetar vi praktiskt med några enklare verktyg för produktion av videofilmer, och diskuterar när och hur video kan bidra till lärande och bedömning.

  • Skillnaden mellan inspelade och live campus eller online föreläsningar
  • Miljö och powerpoints – vad är bra upplägg?
  • Prova några enkla och brett tillgängliga verktyg för själva inspelningen
  • Dela videofilmer i Athena
  • Pedagogiska tankar kring interaktiva inslag i video
  • Flipped classroom: kombinera inspelningar med annan typ av undervisning
  • Hot och möjligheter
  • Video i examination
  • Erfarenhetsutbyte
Tid 12 januari 2021, kl 9—12
Plats E-mötestjänsten Zoom
För att delta behöver du En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide) samt webkamera och ett headset med mikrofon
Förberedelser Se till att du har den senaste versionen av Zoom, och att du har tillgång till Powerpoint i din dator.
Språk Svenska
Workshopledare Una Cunningham, Professor of English language education, Department of Language Education

 

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Anmäl dig nu till workshoppen "Inspelade föreläsningar och andra sätt att använda video i online-undervisning"