Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Forskarhandledare som vill öka sin handlingsberedskap när konflikter uppstår vid mötet med sin doktorand/-er.

Relationen mellan doktorand och handledare är inte alltid friktionsfri utan kan kantas av allt från mindre frustrationer till utagerande konflikter som i värsta fall kan leda till långvariga sjukskrivningar. Situationerna är givetvis orsakade av såväl situationen runt omkring parterna (olika ramfaktorer) som av de personer och personligheter som de utgörs av. I de flesta fall handlar det om olika missuppfattningar genom en mindre god kommunikation och att man inte pratat om förväntningar och om oklara rollfördelningar. Under workshopen kommer vi att arbeta med verkliga fall för att både förstå konflikternas natur som till att ge idéer och tankar över hur du som handledare kan hantera och lösa dem.

Workshopen ger deltagarna en ökad handlingsberedskap inför såväl kniviga situationer som till mer vardagliga sammanhang där konflikter lätt kan uppstå. Vi kommer att ägna tid åt att både identifiera problem i olika sammanhang som att försöka hitta lösningar till de problem som behandlas under workshopen. Förutom att utgå ifrån deltagarnas egna erfarenheter kommer vi under workshopen att använda verkliga fall och case inspirerande från olika lärosäten. Genom visualisering och olika kommunikativa övningar kommer vi att fördjupa oss i och skaffa oss kunskap om hur vi kan hantera liknande situationer i framtiden.

Förhoppningen är att du efter workshopen ska ha fått en tydligare bild och förståelse om olika konfliktsituationer i samband med din forskarhandledning samt att du fått en ökad handlingsberedskap inför eventuella konfliktsituationer.

Dag och tid 7 maj 2018 : kl. 9-12
Plats/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2503
Språk Svenska
Workshopledare Tomas Grysell, Göteborgs universitet
Referenslitteratur Anges senare

 

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2018 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Workshopen är öppen för alla forskarhandledare oavsett ämnestillhörighet.

Anmälan till workshopen Konflikthantering i forskarhandledning är stängd