Student vid dator. Foto: Pixabay

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshoppen vänder sig till anställda vid Stockholms universitet, universitetslärare, studierektorer och kursadministratörer som arbetar med tentamen och plagiering.

Om workshoppen

I workshoppen går vi igenom en nyskriven version av en handbok mot plagiering framtagen av Christophe Premat, Annelie Gunnerstad och Christine Bendixen vid Stockholms universitet under hösten 2021 .

Du får möjlighet att arbeta med verkliga fallstudier för att se hur du kan upptäcka tendenser till plagiat i ett tidigt skede och motverka dem. Vi fokuserar på examinationsformer och instruktioner som kan vara problematiska för studenter.

Vi analyserar också regler samt några konkreta exempel på plagiat innan vi tillsammans diskuterar de bästa pedagogiska verktygen för att minimera sådana problem.

Ta gärna med egna, anonymiserade exempel på plagiat som vi kan ha som utgångspunkt för att kontextualisera problemet i olika ämnen.

 

Tid

24 oktober 2022, kl 9—12
Plats Institutionen för pegagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 2503, plan 5
Språk Svenska
Workshopledare

Christophe Premat, Docent vid Romanska och klassiska institutionen. Pedagogisk ambassadör för CeUL 2018

Förberedelser

Läs gärna igenom  ”Plagiat – hur kan det undvikas? Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet” publicerad som öppen resurs i universitets öppna databas: Bendixen, Christine; Gunnerstad, Annelie; Premat, Christophe (2022): Plagiat — hur kan det undvikas? Handbok för medarbetare vid Stockholms universitet

Ta även gärna med egna, anonymiserade exempel på plagiat som vi kan ha som utgångspunkt för att kontextualisera problemet i olika ämnen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 3. Studentcentrerad

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att ta tillvara studenters perspektiv och sätta studenters behov i centrum

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare och administratörer oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan till workshoppen Konsten att undvika plagiering