Lagarbete för ökat lärande
Foto: Klara Bolander Laksov

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Workshoppen leds av Katrin Lainpelto, som under 2019 och 2020 har bedrivit ett pedagogiskt ambassadörsprojekt avseende lärarsamarbeten vid Juridiska institutionen.

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet, delta gärna tillsammans med kollegor i ditt lärarlag.

Om workshoppen

Under senare år har den traditionella synen på lärares autonomi utmanats mot bakgrund av ett fokusskifte som riktat uppmärksamheten från ”undervisning” till ”lärande”. I och med detta fokusskifte har vikten av lärares sociala strukturer fått ökad uppmärksamhet och flera positiva effekter av väl fungerande nätverksstrukturer har kunnat identifieras i forskningen.

Workshoppen syftar till att belysa frågan om lärarsamarbete i högre utbildning. Studier visar att universitetslärare ofta värdesätter att samarbeta med andra lärare samtidigt som de inte tycks samarbeta i den utsträckning som de skulle önska. Varför?

Under workshoppen får du

Tillsammans med kollegor arbetar du med att identifiera hinder för samarbete och ni diskuterar hur dessa hinder kan överbryggas. Diskussionerna tar avstamp i workshopdeltagarnas egna erfarenheter.
 

Tid

16 november 2021, kl 13—16
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Katrin Lainpelto, docent vid Juridiska institutionen. Pedagogisk ambassadör för CeUL 2019 och 2020

Förberedelser Läs mer om Katrin Lainpeltos Pedagodiska ambassadörsprojekt samt rapport från 2019 här

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 7. Pedagogisk ledare

Du får i workshoppen verktyg och idéer för att driva pedagogiskt förändringsarbete.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna tillsammans med kollegor i ditt lärarlag!

Anmälan till workshoppen Lagarbete för ökat lärande är stängd