Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning.

Vem är workshoppen för?

Du är kursansvarig eller examinator och vill tillsammans med andra dela erfarenheter och fördjupa dina kunskaper om muntlig examination. Du arbetar vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

Under workshoppen får du ta del av flera exempel på muntlig examination som kollegor vid SU har genomfört. De delar med sig av erfarenheter, möjligheter och hinder. Med stöd av eget medtaget kursmaterial (kursplan, studiehandledning och betygskriterier) du har valt ut och som är relevant för dig, diskuterar vi hur kursmål, existerande examinationsform och betygskriterier eventuellt kan utvecklas med hjälp av muntlig examination.

Under workshoppen får du

  • Ta del av inspirerande exempel av att konstruera muntliga examinationsuppgifter
  • Med utgångspunkt i ett eget utvalt kursmål, existerande examinationsform och betygskriterier diskutera om och hur muntlig examination kan vara en alternativ examinationsform.

Om muntlig examination

Att muntligt kunna kommunicera kunskap ses som central förmåga inom högre utbildning och det finns många goda exempel på muntliga examinationer som möjliggör både formativa och summativa bedömningar av studenters lärande. Muntlig examination kan också användas för att öka tillförlitligheten i lärarens bedömningar och begränsa studentfusk.

Tid 11 december  2023 kl 13—16
Plats Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 2503, våning 5.
Språk Svenska
Workshopledare 

Eva Edman Stålbrandt och Eva Svärdemo Åberg vid institutionen för pedagogik och didaktik

Förberedelser Ta med  kursmaterial (kursplan, studiehandledning och betygskriterier)  som är relevant för dig att arbeta med under workshoppen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 4. Examinator

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att anta ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshoppen "Muntlig examination -bedömningsformen i ropet"