Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning och handledning med Centrum för universitetslärarutbildning.

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till dig som handleder doktorander vid Stockholms universitet. Du vill utvecklas i rollen som forskarhandledare och är nyfiken på hur den individuella studieplanen kan användas som ett verktyg i forskarhandledning. Workshoppen vänder sig även till dig som är studierektor med ansvar för forskarutbildning vid din institution.

Om workshoppen

Forskarutbildningen regleras av Högskolelagen, Högskoleförordningen och regler och normer vid Stockholms universitet. Dessa kodifieras i den individuella studieplanen som reglerar relationen mellan lärosätet/dig som handledare och doktoranden. Denna kan ses som en enbart byråkratisk nödvändighet, men kan också användas på ett konstruktivt sätt som ett medel för att strukturera avhandlings- och handledningsprocessen. 

Under workshoppen reflekterar och diskuterar vi utifrån några case kring olika aspekter av relationen mellan doktorand och handledare, hur planeringen av forskarutbildningen och de åtaganden som doktorand respektive handledare har kan dokumenteras. Vi fokuserar i diskussionen på hur du som handledare kan använda den individuella studieplanen som ett verktyg i forskarhandledningen. Vi diskuterar också hur Högskoleförordningens examensbeskrivning av doktorsexamen kan användas för att synliggöra doktoranders framsteg och progression.

 

Tid 10 mars 2023 kl 9─12
Plats/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54. Rum 1511, plan 5
Språk Svenska
Workshopledare

Maria Weurlander, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik

För att delta behöver du Deltagare bör vara verksamma som handledare på doktorandnivå
Referenslitteratur  

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla som arbetar med  forskarhandledning oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen