Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

Ofta sammanfaller önskemål om inkluderande studieformer med bättre lärande för alla, vilket bidrar till ökad genomströmning. Under workshopen arbetar vi med olika case för att synliggöra hinder och möjligheter i mötet med en breddad studentgrupp. Du förbereder dig dels genom läsning av ett antal kortare texter, dels genom att skicka in eget kursmaterial som vi kan använda som exempel för våra case-diskussioner.

Genom workshopen ökar du din medvetenhet om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära i studiesituationen. Du får kunskap om hur du med små förändringar av innehåll och form i dina kurser kan undervisa och examinera studenter med olika behov.

Innehåll

  • Metoder som underlättar lärande för alla studenter
  • Vad innebär det att studera med olika funktionsnedsättningar?
  • IT-verktyg som varierar aktiviteterna i undervisningen
  • Kontextnära tillämpning utifrån deltagarnas egna kurser

Förberedelser

Fundera över en kurs du skulle vilja förändra i riktning mot ett mer flexibelt lärande. Skicka in kursplan, studiehandledning, examinationsuppgifter och egna reflektioner kring önskad förändring. Skicka in senast två veckor innan workshopen. Du läser även ett par artiklar i förväg, meddelas senare.

 

Tid 4 november 2019 : kl. 13—16
Plats/hitta till Meddelas senare
Workshopledare Karin Dahl, Studie- och språkverkstaden, och Carina Carlhed Ydhag  CeUL/IPD
Språk Svenska
Referenslitteratur Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen är stängd