Vem är workshoppen för?

Du vill öka dina studenters lärande genom att i undervisningen skapa utrymme för meningsfull interaktion istället för att du bara föreläser. Du är nyfiken på hur digitala läromedel kan hjälpa dig på vägen och hur du rent praktiskt tar fram ett bra material. Du undervisar vid Stockholms universitet.

Om workshoppen

Vi hjälper dig förbereda dina studenter med digitalt material. Det gör vi genom att diskutera bland annat följande frågor:

  • Hur kan man designa ett digitalt läromedel?
  • Vad ska du tänka på när du spelar in en videofilm och vad behöver du för att få ett professionellt resultat?
  • Hur kan du bygga en enkel studio på din institution?

Under workshoppen får du spela in en kort videofilm med hjälp av den enkla men geniala green screen-teknologin.

Vi som håller i workshoppen

Vi som håller i workshoppen är Adam Jacobsson, Nationalekonomiska institutionen och Michael Carlson, Statistiska institutionen samt Jonas Collin, Institutionen för data- och systemvetenskap. Adam och Michael har undervisat inom sina områden under flera år och har nyligen inom ramen för ett pedagogiskt ambassadörsprojekt via CeUL skapat en modul till ett digitalt läromedel, de delar med sig av erfarenheterna kring det. Jonas är mediepedagog och producent med stor erfarenhet av videoproduktion inom universitetet. Här bidrar Jonas med sitt perspektiv på digitala hjälpmedel. Tillsammans ger vi dig konkreta verktyg och praktisk kunskap som du direkt kan applicera i din undervisning.

— Anmäl dig nu och ta chansen att transformera din undervisning med hjälp av digitala verktyg och interaktivt innehåll!

 

Tid 15 september 2023 kl 9—12
Plats Rum A703, Södra husen. Universitetsvägen 10A
Språk Svenska
Workshopledare  Adam Jacobsson, forskare, Nationalekonomiska institutionen och Michael Carlson, Statistiska institutionen
Förberedelser

För att delta, vänligen ta med din egen bärbara dator, USB-minne och en PowerPoint-presentation (om valfritt ämne) som kan användas som grund för en cirka 2 minuters filminspelning.

Om du också vill använda en iPad i din film, vänligen ta med din egen eller låna en på plats.

Mer instruktioner kommer via mail närmare workshoppen.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och
undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Boka plats på workshoppen Skapa digitala läromedel för engagerat lärande