Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill utforska nya möjligheter och teknik för att bedriva undervisning online och på plats samtidigt.

Om workshoppen

I pandemins spår har det skapats nya behov och krav på undervisning inom högre utbildning. Stora folksamlingar ska undvikas och avstånden mellan studenter i våra klassrum ska utökas. Att återgå till campusundervisning i full skala kan dröja och dessutom är det inte alla studenter som så önskar efter att ha fått prova på undervisning online under det senaste året.

Allt detta innebär att vi behöver hitta nya alternativ till traditionell salsundervisning på campus. Att undervisa helt på distans är en lösning, men det passar inte alla lärare, studenter eller utbildningar. Dessutom går man miste om viktiga psykosociala värden i att ses fysiskt.

I den här workshoppen tittar vi närmare på olika former och aspekter av Synkron hybridundervisning, en undervisningsform där studenterna erbjuds att vid ett och samma undervisningstillfälle delta antingen på plats i klassrummet eller via skärmar från sina digitala enheter.

Under workshoppen får du:

  • Delta i olika läraktiviteter och få inblick i hur undervisning kan bedrivas i ett klassrum som är organiserat för synkron hybridundervisning.
  • Diskutera och reflektera över synkron hybridundervisning som undervisningsform tillsammans med andra lärare.
  • Ta del av vetenskapligt grundade och erfarenhetsbaserade tips och råd som underlättar undervisningen i ett klassrum som är organiserat för synkron hybridundervisning.

 

Tid

21 september 2021, kl 13—16
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Stefan Karlsson, IKTpedagog vid Centrum för Universitetslärarutbildning

Förberedelser

Läs om hur du planerar för en fungerande hybridundervisning på CeUL:s resurswebb.

Läs även kapitel 1 och 3 i Girons, A., & Swinehart, N. (2020). Teaching Languages in Blended Synchronous Learning Classrooms: A Practical Guide. Washington, DC: Georgetown University Press. 

Om du vill fördjupa dig ytterligare rekommenderas:

Beatty, B. J. (2019). Hybrid-Flexible Course Design (1st ed.). EdTech Books. 

Bower, M., Dalgarno, B., Kennedy, G., Lee, M., & Kenney, J. (2014). Blended Synchronous Learning-A Handbook for Educators.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen Studenter både här och där — undervisa på campus och på distans samtidigt!