Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill utveckla din kompetens som handledare. Du vill veta mer om varför och hur du i en handledningssitutation når fram och får handledningen att fungera. Du arbetar inom någon av universitetets alla ämnesdiscipliner och din undervisningserfarenhet spelar i sammanhanget ingen roll.

Om workshoppen

Foto: Niklas Björling

Med gestaltande metoder som forumspel prövar du nya sätt att agera för att nå förändring i sociala sammanhang och hitta nya strategier för handledningssamtal som fungerar. Forumspel är en väl beprövad arbetsform som består av en kombination av värderingsövningar och rollspel. Du får pröva nya sätt att agera för att uppnå förändring i sociala sammanhang.

Workshoppen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av handledning. Arbetssättet bidrar till att åskådliggöra problem och belysa dem ur olika perspektiv på ett konstruktivt och praktiskt plan, ett slags socialt laboratorium där olika lösningar kan prövas och finslipas.

Under workshoppen får du möjlighet att

  • Utforska olika sätt att hantera specifika, problematiska handledningssituationer
  • Undersöka olika sätt att kommunicera och bemöta studenter
  • Reflektera över mer eller mindre konstruktiva strategier.

Efter workshoppen har du, tillsammans med kollegor, delat med dig och tagit del av olika svårigheter knutna till handledning samt upplevt hur de kan hanteras på olika sätt.

Tid 6 maj 2021, kl 13—16
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom

Obs! Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset.

Uppdatera gärna Zoom till den senaste versionen. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
Förberedelser Ta med dig en specifik handledningssituation att utgå från, som du själv varit med om. Välj gärna en situation som du kanske inte var helt nöjd med, och som du funderade på efteråt.
Litteratur

Litteraturförslag - kan läsas efter workshopen:

  • Österlind, E. (2011). Forum Play – A Swedish mixture for consciousness and change. I S. Schonmann (Ed.): Key Concepts in Theatre/Drama Education(s. 247–251). Rotterdam: SENSE Publishers.
  • Byréus, K. (2010). Du har huvudrollen i ditt liv -om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring. Liber.
  • Byréus, K. (2012). Kreativametoderförgrupputvecklingochhandledning.Liber.
  • Byréus, K. (2020). Lagomovanligt-handledningmedkreativametoder.Studentlitteratur.

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen: Utveckla din handledarroll genom gestaltande metoder är stängd