Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare vid Stockholms universitet

Om workshoppen

Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Dels handlar det om förinspelade filmer för exempelvis Omvänt klassrum (eng. flipped classrom) med hjälp av skärminspelningar, samtal eller monologer. Dels om direkt kommunikation via e-mötestjänsten Zoom och andra konferensverktyg. Hur kan du genomföra dina produktioner på ett professionellt vis?

Under workshopen tas frågor som tas upp så som:

 • Hur får du en professionell kvalité på videobilden och inspelningsmiljön?
 • Hur får du till ett riktigt bra ljud?
 • Hur agerar du effektivt och professionellt framför kameran?
 • Hur gör du ett bra presentationsmaterial?
 • Hur kan du göra en green screen hemma?

Del 1: CeUL-torget

Workshoppen påbörjas online på CeUL-torget i Athena, här hittar du allt workshop-material, så att du kan förbereda dig genom att:

 • Lära dig grunderna om ljud, ljus och kamera
 • Börja ställa iordning din inspelningsplats hemma eller på kontoret
 • Förbereda ett kort övningsmanus och presentationmaterial som du sedan framför under workshoppen. Eller leta fram en befintlig presentation.

Gå in på CeUL-torget redan nu!

Så här hittar du till CeUL-torget i Athena

 

Del 2: Träffen

På workshopdatumet fortsätter workshopen via Zoom då vi tillsammans identifierar utmaningar, hittar lösningar och ger varandra konstruktiv kritik.

Under workshopen arbetar vi med att:

 • Fixa iordning varandras inspelningsplatser
 • Ge konstruktiv återkoppling på varandras PowerPoints
 • Framföra våra övningsmanus
 • Diskutera teknik och presentationsteknik

 

Gäst: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck

Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin
Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

Hur kommunicerar vi utan ord via kropp, röst och andra ickeverbala uttryck? Vi kommunicerar oavbrutet utan ord. Vad är det vi säger som vi inte vill ha sagt? Hur kan specifika kroppliga uttryck tolkas?

 

Tid 7 september 2021, kl 9─12
Plats/Hitta till

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare

Jonas Collin, mediepedagog och producent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och CeUL.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 2. Förebild och mentor

Du får i workshoppen idéer och redskap för ett professionellt förhållningssätt till undervisning

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshop Video i dina kurser: Professionell videoinspelning på kontorsrummet eller hemma

 

Tips! Kombinera denna workshop med workshopen Motiverande kursdesign och skärminspelning.