Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare delas varje år ut till fyra riktigt bra lärare. I år är en av pristagarna Iñaki Rodriguez Longarela vid Sektionen för finansiering vid SBS.

"Flyttar fram gränserna för sin undervisning"

Motiveringen till priset lyder:

"Iñaki Rodriguez Longarela vid Företagsekonomiska institutionen utses till årets lärare 2018 för sin strävan att hela tiden utveckla och flytta fram gränserna för sin undervisning. Studenterna uppskattar hur han tar sig tid att lyssna på vad de tycker är svårt och att stödja dem på olika innovativa sätt att lära sig så bra som möjligt. Hans förändringsarbete på grundkursen i finans till flipped classroom har resulterat i att andelen underkända har gått från 35 procent till 5 procent med betyg F på tre år. Med hjälp av digitala hjälpmedel och god planering lyckas Iñaki skapa variation och engagemang hos studenterna.

Iñaki utövar ett sant akademiskt lärarskap genom att anta ett forskande förhållningssätt till sin undervisning då han bygger på högskolepedagogisk forskning och systematiskt undersöker effekterna av sin undervisning både i studenternas uppfattningar om sitt lärande och deras faktiska lärande. Iñaki inspirerar också andra lärare att utveckla sin undervisning både vid den egna institutionen och brett över universitetet, genom sitt engagemang som pedagogisk ambassadör under 2017 och mentor åt kollegor."

Om Årets lärare

Årets lärare

Årets lärare 2018 går förutom till Iñaki Rodriguez Longarela även till Robert Daniels, Institutionen för biokemi och biofysik, Nils Larsson, Institutionen för språkdidaktik, och Emma Wikberg, Fysikum.

Det pedagogiska priset delas varje år ut till fyra riktigt bra lärare. Det är studenter och anställda vid universitet som har nominerat kandidater till Årets lärare, och i år nominerades 157 lärare.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han eller hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning och erkänd undervisningsskicklighet.

Årets lärare tilldelas en prissumma på 50 000 kronor vardera, vilket ska ge läraren möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till den institution där läraren är verksam. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor i samband med promotionshögtiden i september 2018.

Läs mer om Årets lärare 2018 här.