Ester Félez Viñas
Ester Félez Viñas

Den första artikeln i avhandlingen studerar hur fragmenteringen av aktiemarknaderna påverkar marknadens återhämtningshastighet, både under normala marknadsförhållanden och under stress. Resultaten visar att fragmenteringen ökar marknadens genomsnittliga förmåga att konvergera mot sina långsiktiga likviditetsnivåer genom att förkorta varaktigheten av likviditetsavvikelser. Under stress påskyndar fragmenteringen även påfyllningen av orderboken och dess förmåga att återhämta sig.

 

Den andra artikeln undersöker effekterna av att införa begränsningar för blankning på marknaden för återhämtning och likviditet. Resultaten tyder på att förbud mot blankning bidrar till att sänka risken för finansiell smitta genom att minska de marknadsomfattande likviditetsnivåerna för de värdepapper där förbud råder. Restriktionerna hindrar emellertid även avsevärt möjligheten för dessa aktier att återhämta sig från tillfälliga likviditetsavvikelser.

 

Den tredje artikeln handlar om förändringen i stängningsmekanismen för 43 börser runt om i världen för att analysera effekterna av batch-funktioner för likviditet, priseffektivitet och marknadsintegritet. Resultaten stöder tanken att batch-funktioner förbättrar marknadskvaliteten, att auktionsdesign är viktigt för att förklara auktionsresultatet samt att effekterna beror på marknadens utvecklingsnivå och aktiers likviditet. Denna artikel skrivs tillsammans med professor Talis Putnins, universitetslektor Sean Foley och Nicholas Cordi.

 

Den sista artikeln i avhandlingen undersöker huruvida volatilitetsförlängningar vid stängningsauktioner förbättrar slutkursens priseffektivitet. Resultaten bekräftar att införandet av en volatilitetsförlängning ökar priseffektiviteten genom att minska tillfällig volatilitet i slutkursen. Resultaten tyder även på att förbättringen av priseffektivitet beror på ökad marknadsintegritet och ökat förtroende för auktionsmekanismen bland investerare. Denna artikel skrivs tillsammans med professor Björn Hagströmer.

Läs hela avhandlingen här