Redovisning

Redovisning

Forskningen inom redovisning vid Företagsekonomiska institutionen bygger på tanken att "redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur"*.

Vi strävar efter att vara mottagliga för pågående diskussioner inom forskningsområdet samtidigt som vi anpassar vår forskning till de rådande debatterna i samhället. Två andra ledstjärnor för vår forskning är öppenhet och mångsidighet. Vi är noga med att inte avgränsa oss för smalt inom redovisningens olika delområden. Istället är vi öppna för att kunna dra insikter från de olika områdena som exempelvis revision, internredovisning, intellektuellt kapital, ekonomisk redovisning och miljöredovisning.   

Forskning vid sektionen för redovisning

Våra pågående forskningsprojekt kretsar kring några olika teman:

  • Performance Management in Central Government är ett stort forskningsprojekt som stöds av flera myndigheter. Generellt fokuserar projektet kring måluppfölning och att mäta prestanda. Relaterade undersökningsområden kretsar kring verksamhetsstyrning och genusfrågor, samt hur den laterala styrningen påverkar organiseringen.
  • Studies in the Consumption of Accounting (SICA) är ett projekt som vi driver i samarbete med Uppsala universitet. Projektet fokuserar på hur man inom organisationer och företag använder den alltmer växande mängd siffror som produceras och distribueras.
  • I ett projekt med förkortningen MUSIC - the capital Market's USe of Intellecutal Capital - kretsar forskningen kring kapitalmarknadens användning av icke-finansiella siffror. Detta är ett område där Företagsekonomiska institutionen är internationellt erkänd. Även detta projekt genomförs i samarbete med Uppsala universitet.
  • IFRS, International Financial Reporting Standards. Med anledning av de stora förändringarna i regleringen av finansiella transaktioner, syftar detta projekt att undersöka vilka konsekvenser denna förändring har inom redovisningspraxis liksom för företag och beslutsfattare.  

*Gröjer och Stark, 1977, s. 349.