Maíra Magalhães Lopes
Maíra Magalhães Lopes med avhandlingen The Making of Us

Maíra Magalhães Lopes disputerade med sin avhandling den 30 november 2018 vid Stockholm Business School, Marknadsföringssektionen.

Maíra Magalhães Lopes som kommer från Brasilien började sin doktorandutbildning vid Stockholm Business School 2013. Under 2014 började hon studera ett kollektiv i Sao Paulo, en aktivistgrupp som motsatte sig att stigande priser på tex hyror och livsmedel i området gjorde det svår för dem att bo kvar. I sin avhandling undersöker Lopes hur gruppen utvecklas under flera år och hur de reagerar och protesterar mot den utveckling som sker i staden. Avhandlingen visar hur en mainstream konsumentkultur (gentrifiering) påverkar sociala grupper.


Läs avhandlingen The Making of Us >

Läs intervjun med Maíra Magalhães Lopes >

 

Högskoleföreningens motivering:

Lopez analyserar en viktig och mycket aktuell samhällsfråga – gentrifiering (med Sao Paolo som exempel) och hon gör det på ett utmärkt sätt genom att grunda sin analys i komplex teoretisk litteratur som fokuserar på hur grupper formas genom affektiva (eller emotionella) flöden och relationer, snarare än genom rationella eller kulturellt betingade individuella beslut. I fokus för hennes studie står en aktivistgrupp i Sao Paulo som motsätter sig gentrifiering i staden. Metodologiskt arbetar Lopes utifrån etnologiska metoder, där autoetnografi (hennes egna upplevelser under fältarbetet) är centralt. Avhandlingen ger inte bara ett empiriskt bidrag till hur vi kan förstå marknaders påtvingade ingrepp i människors liv, som vid gentrifiering, utan också en vidare teoretisk förståelse av hur affektiva intensiteter skapar kollektiva kroppar och vad känslor gör för att påverka (kollektiv) handling i olika riktningar. Resultatet är en originell avhandling som erbjuder nya perspektiv på konsumtionskultur och förtjänstfullt visar på det företagsekonomiska ämnets tvärvetenskapliga potential. Därtill är avhandlingen elegant skriven och föredömligt lättillgänglig.

 

Högskoleföreningens pris

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Pristagarna nomineras av fakulteterna och får en egen programpunkt på Forskardagarna 2-3 oktober. Priset, som är på 25 000 kronor, delades ut vid föreningens årsmöte den 25 april. I år var samtliga pristagare kvinnor.

Läs mer om Högskoleföreningens pris >

Läs mer om Högskoleföreningen >