Vad innebär det egentligen att vara prodekan?
- Helt enkelt att man är ställföreträdande dekan och arbetar tillsammans med dekanen och vice-dekanerna för att leda fakulteten. Som prodekan kommer jag särskilt att arbeta med frågor som rör forskning och forskarutbildning under mitt mandat på tre år. Jag kommer även sitta i ett antal nämnder, till exempel fakultetsnämnden.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är Sveriges största fakultet – kan du nämna en möjlighet och en svårighet med att leda en sådan stor organisation?
- Det återstår att se, jag har ingen större erfarenhet sedan tidigare av akademiskt ledarskap. Men från forskning är jag ganska bekant med universitetsorganisationer och deras speciella karaktär, det ska bli intressant att mer i praktiken förstå hur ett universitet fungerar. Det som också kommer att bli intressant är att lära sig mer om de olika institutionerna och enheterna inom fakulteten.

Du har länge varit inriktad på företagsekonomi – hur kommer det att påverka ditt jobb tror du?
- Det företagsekonomiska ämnet är en bra grund, tror jag, för att verka som prodekan. Mycket företagsekonomisk forskning och undervisning handlar om ledning och organisering av komplexa organisationer, inte minst har det bedrivits många studier om universitet och högskolor. Sen är ämnet tvärvetenskapligt och bygger på teorier från till exempel nationalekonomi och sociologi, vilket kan underlätta förståelsen av de olika perspektiv som kan finnas inom fakulteten. Själv är jag också docent i sociologi och har en utpräglat tvärvetenskaplig profil.

Kan du berätta kort om din bakgrund och forskning?
- Min forskning är som sagt tvärvetenskaplig och för närvarande är jag intresserad av konstitueringen av eliter i samhället – ekonomiska, politiska, kulturella och akademiska. En nyligen avslutad studie är om Djursholm och en pågående studie handlar om bland annat Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har jag gjort studier om olika välfärdsorganisationer, till exempel Arbetsförmedlingen och Samhall och hur de bidrar till skapandet av människors identiteter på arbetsmarknaden, ett särskilt intresse jag haft är gruppen arbetshandikappade och funktionsnedsatta.