Athena är Stockholms universitets nya lär- och samarbetsplatform. Det innebär att alla studenter och lärare på Företagsekonomiska institutionen kommer att använda Athena istället för Fastreg.