Björn Hagströmer
Björn Hagströmer är verksam vid finanssektionen, Stockholm Business School.

Kan du berätta lite om din forskning?

- Mitt forskningsområde är finansiell marknadsstruktur, vilket handlar om hur lagstiftning, teknologi och handelsplatsers regler och traditioner påverkar investerares handelsstrategier och marknadens kvalitet.

- Ett ämne som jag analyserat mycket är hur handelns automatisering, ofta kallad robothandeln, påverkar aktiemarknaden. Resultaten visar att utvecklingen till största del gynnar marknadskvaliteten och att den leder till lägre kostnader även för de som inte investerar i den senaste handelsteknologin.

 

Hur ser du på din nya roll som professor?

- Att bli professor är förstås hedrande och en viktig milstolpe, men det förändrar egentligen inte min tillvaro så mycket. Jag har många intressanta forskningsprojekt som jag ser fram emot att jobba med, bland annat ett som handlar om hur de svenska pensionsfondernas transaktionskostnader utvecklats det senaste decenniet.