”Det finns förstås redan en uppsjö av böcker om kvalitativ metod,” medger Torkild, ”men de säger väldigt lite om hur vi forskare använder våra kroppar i forskningsprocessen, och hur vi kan studera och uttrycka de kroppsliga aspekterna av samhällslivet.”

Torkild Thanem och David Knights
Torkild Thanem och David Knights med boken Embodied Research Methods

I boken diskuterar Torkild Thanem och David Knights perspektiv och metoder som aktivt utnyttjar kroppens förmåga till att generera kunskap, och de visar hur ett mer kroppsligt förhållningssätt ökar våra insikter om hur människor lever, arbetar och samverkar, med kroppen, i olika sociala sammanhang.

Torkild utvecklar resonemanget: ”Människors vardag utgörs i stor del av situationer där vi möts face-to-face, och interagerar med våra kroppar. En forskningsintervju är ett exempel, där vi utväxlar gester, rörelser och ansiktsuttryck såväl som frågor och svar. Etnografiskt fältarbete är en annan metodtradition som vi ägnar stor uppmärksamhet åt. Fältarbete kräver inte bara fysisk närvaro, ett skarpt öga och ett gott öra. Vi kan förstå mer om hur det är för våra deltagare att leva i en kultur och arbeta i en organisation om vi kastar oss in själva och deltar åtminstone i några av de aktiviteter som präglar deras vardag.”

Han fortsätter, gestikulerande: ”Men all social interaktion är på något sätt kroppslig, alla möten och aktiviteter ger upphov till känslor och erfarenheter som mer eller mindre gör sig påminda genom kroppen, och vi är övertygade om att detta bör komma starkare fram i forskningen, både i våra metoddiskussioner, ock i hur vi skriver om människorna vi studerar. Det skapar rikare berättelser, mer levande texter och ärligare redogörelser för hur forskning går till.”

Embodied Research Methods

Genom att varva metoder och begrepp med personliga erfarenheter visar boken hur betydelsefull kroppen är i hela den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen – när vi börjar fundera kring ett nytt projekt, när vi genererar och analyserar empiriskt material, när vi reflekterar över arbetet vi gör som forskare, och när vi förvandlar vår forskning till skriftlig text.

Bokens starka fokus på kroppen ska inte ses som ett försök att undergräva förnuftets roll i forskningen. ”Tvärt om”, säger Torkild, ”så är det mänskliga förnuftet beroende av kroppsliga känslor. Utan att känna smärta och glädje bryr vi oss inte tillräckligt om vad det innebär att komma med grundlösa påståenden eller dra förhastade slutsatser.”

Även om boken kommer användas som kurslitteratur tror författarna att den kan vara tankeväckande läsning för kollegor inom företagsekonomi och andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Enligt sociologiprofessorn Loïc Wacquant vid UC Berkeley kommer ”Denna bok … inte bara provocera sina läsare till att tänka annorlunda om kroppslighet. Den kommer även få dem till att ändra hur de genomför sina samhällsvetenskapliga undersökningar.”