Det blev ett fullmatat och spännande program som inleddes av Li Malmström, programansvarig för kandidatprogrammet i Företagsekonomi, som gav en kort presentation av kandidatprogrammets innehåll, mål och vision. Både termin ett och tre har hållbarhet som tema. På Hållbarhetsdagen får studenterna möjlighet att lyssna på goda exempel på hur viktigt det blivit att arbeta med hållbarhet i näringslivet.

Mathias Leijon och Henrik von Blixen-Finecke från Nordea
Mathias Leijon och Henrik von Blixen-Finecke från Nordea.

Mathias Leijon och Henrik von Blixen-Finecke från Nordea berättad om hur hållbarhetsfrågor mer och mer ökat i betydelse både avseende portföljförvaltning och vid köp och sammanslagningar av företag. Vid aktieägarträffar så har hållbarhet blivit ett allt mer aktuell ämne. Mathias Lejon berättade att hållbarhetsaspekter är ett komplext område och dessa frågor har öka dramatiskt i betydelse för investerare.

Caroline Ankarcrona, Kungliga Ingenjörs akademien
Caroline Ankarcrona från Kungliga Ingenjörs akademien (IVA)

 

 

 

 

Caroline Ankarcrona från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) höll en väldigt intressant presentation om IVAs projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomiom som haft fem delprojekt, textil, plast, livsmedel, mobilitet och lokaler, och som pågått i två år med över hundra deltagare från näringsliv, forskning, myndigheter och politik. Caroline berättade om nya nyckeltal som nyttjandegrad för lokalanvändning och bilkörning som är otroligt användbara för att mäta resursutnyttjande.

Nya nyckeltal
Nya nyckeltal Fyllnadsgrad och Nyttjandegrad.

 

Genom delningsekonomi kan man öka nyttjandegraden och tillgänglig tid för olika resurser.

 


 

Tony Aperia
Tony Apéria berättar om Business Model Cup

Tony Apéria informerade om Business Model Cup, en tävlig för hållbara affärsidéer som arrangeras varje termin av SU innovation och Företagsekonomiska institutionen. Tävlingen vänder sig till studenter, doktorander, forskare och anställda på Stockholms universitet.

 

 

 

 

Pär Svärdson
Pär Svärdson, grundare av Adlibris och Apotea.

Därefter fick Pär Svärdson, grundaren av Adlibris och Apotea berätta om sina tankar kring entreprenörskap och vikten av att ha förebilder som kan finnas inom familjen eller näringslivet. Pär beskrev affärsmodellen för Apotea som bygger på hur hållbarhetsaspekter genomsyrar hela verksamheten t ex är lagerbyggnadens energiförbrukning är baserat på solenergi och inga transportmedel som släpper ut koldioxid får vistas inom området kring anläggningen. Åhörarna fick även klart för sig hur viktigt det är ”att leva som man lär” och att ledarskapet måste bygga på transparens och tillit med målsättning att få alla medarbetare med på hållbarhetsresan för att Apotea ska vara en attraktiv arbetsplats för existerande och nytillkomna medarbetare.

 

Utdelning av Frencknerpriset

Dagen avslutades med utdelning av Frencknerpriset till studenter som presterat excellent i alla fyra kurser som ges i Företagsekonomi under termin ett.

Johan van Geffen, initiativtagare till priset berättar: ”Frencknerpriset ska förhoppningsvis öka motivationen för studenterna, samt ge ett erkännande till dem som har gjort väldigt bra ifrån sig. Det är viktigt att lyfta fram goda exempel och visa på att hårt arbete lönar sig. Tanken är även att priset ska underlätta för prisvinnarna när de sen måste utmärka sig på arbetsmarknaden.”
 

Frencknerpriset
Studenter som fått Frencknerpriset.

Nima Dehghani var en av vinnarna av priset och han uppmyntrar alla studenter att fortsätta jobba vidare med sina studer:

”Jag var nära på att ge upp universitetsstudierna många gånger men istället påbörjade jag ett systematiskt utvecklande av min studieteknik, bland annat med hjälp av Studie- och Språkverkstaden på Studentavdelningen och studievägledarna på Företagsekonomiska Institutionen. Frencknerpriset representerar en stark vilja kombinerat med ett öppet och ödmjukt sinne. Du som just nu upplever att du inte är i närheten av de resultat du vill uppnå, om jag lyckades, så kan även du!”

Li Malmström, Mathias Leijon och Henrik von Blixen-Finecke, Nordea
Arrangören Li Malmström tillsammans med Mathias Leijon och Henrik von Blixen-Finecke, Nordea