Maria Frostling
Maria Frostling, prefekt

Maria Frostling, Prefekt på Stockholm Business School hälsade alla välkomna och berättade om institutionen.

Presentationen Välkomstinformation VT 2020 (1444 Kb)

 

Aula Magna
Aula Magna, Frescati

 

 

 

 

 

 

Svante Schribner, studierektor informarade om hur det är att plugga på Stockholm Business School.

Svante Schriber
Svante Schriber, studierektor

 

Studievägledarna Anna Lönnberg och Malin Thunholm arbetar med alla studenter som läser på grundnivå och de svarar på frågor om examensbestämmelser, kursval, ansökan, urval, behörighet och tillgodoräknanden.

Anna Lönnberg och Mallin Thunholm
Anna Lönnberg och Mallin Thunholm, studievägledare

 

Amanuenserna är en länk mellan lärare och studenter och de kan svar på kursrelaterade frågor.

Amanuenser
Amanuenser
 
Besime Uyanik
Besime Uyanik, internationell koordinator

Besime Uyanik är internationell koordinator och arbetar med institutionens internationella samarbeten med partneruniversitet över hela världen. Hon uppmuntrade till att redan under första terminen börja fundera över möjligheten att studera en termin utomlands.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Ekonomerna avslutade med att berätta om sin verksamhet och studentlivet vid Stockholm Business School. Alla nyantagna studenter bjöds in att delta på Fadderiet.

Ekonomerna
Fadderi med föreningen Ekonomerna